Wyrównanie 3D

Geavanceerde driedimensionale beeldtechnologie

Wyrównanie 3D

Do pomiarów uzywamy najnowoczesniejszego na swiecie sprzętu firmy Hunter i
. który wykorzystuje zaawansowanq technologię trójwymiarowego obrazowania. Dzięki temu ustawienie zbieznosci krn oraz osi jezdnych auta stato się znacznie szybsze i prostsze a pomiar

bardziej stabilny i precyzyjny. Sprzęt firmy Hunter gwarantuje ciqgty pomiar wszystkich kqtów poziomych i pionowych, rozstawu osi i krn. Symetria kqtów jest ustalana przy uzyciu nowoczesnych kamer o wysokiej rozdzielczosci, które mierzq pozycję i orientację tarcz w przestrzeni.
Urzqdzenie firmy Hunter to najwyzsza precyzja, wydajnosé i szybkosé dokonywania pomiarów i regulacji zawieszenia oraz uktadu kierowniczego,które maja duzy wptyw na bezpieczenstwo i komfort podrózowania. Kontrola popularnie nazywanej zbieznosci kót winna by_ç wv.konv.wana Rrl’f. kazdej wmianie OP-On, naRrawie zawieszenia lub uktadu kierowniczego.

Kontact

Salon samochodowy Auto Elektro Sylwester

W regionie Bladel, zadzwoń do nas na spotkanie

  • +31 650 625 596